Išsilavinimas

 2013 įgytas Vilniaus universiteto Psichologijos bakalauro laipsnis. 2016 įgytas Vilniaus universiteto Klinikinės psichologijos magistro laipsnis.

Patirtis

Vaiko raidos centras – psichikos ir raidos sutrikimų turintys vaikai, Labdaros paramos fondas “Saulės smiltys“ – ilgalaikėmis somatinėmis ligomis sergantys vaikai, Šv. Kryžiaus namų vaikų dienos centras – socialinės rizikos šeimos, Bendruomeninio gyvenimo namai „Betzata“ – protinę negalią turintys žmonės, Ateitininkų federacija – vaikų grupės

Domėjimosi sritys

Streso sukeliami sutrikimai, psichologinių sunkumų sąsajos su fiziniais skausmais, kognityvinės elgesio terapijos metodai, žmogaus vidinis augimas po sunkų sukrėtimų.

Žaidimų terapija, autistinio spektro bei raidos sutrikimai, vaikų sunkumai mokykloje, paauglių psichologiniai sunkumai, vaikų bei paauglių grupinė terapija.

Kvalifikacijos kėlimas

Žaidimų terapijos klinika „Stepping Stones“ bei Autizmo klinika „USWAP Early Intervention Clinic“ Velse, Didžiojoje Britanijoje. Profesinė savanorystė.

Paslaugos

Suaugusiųjų ir paauglių psichologinis konsultavimas

Vaikų psichologinis konsultavimas. Žaidimų terapija.

Vaiko raidos įvertinimas DISC metodika

Vaiko intelekto vertinimas WISC-III testu.

I
9-17
II
11-19
III
8-16
IV
11-19
V
8-16
K. Baršausko g. 66, Kaunas
11 kab.

Išsilavinimas

2006 m. Vytauto Didžiojo Universitete įgytas psichologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2008 m. Vytauto Didžiojo Universitete baigta Sveikatos psichologijos studijų programa, įgytas psichologijos magistro laipsnis.

Darbo stažas - 6 metai

Kvalifikacijos kėlimas

2008 m. "DHP/EHPS Health Psychology Conference" - pranešimo autorė.

2013 m. dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo kurse "Krizių intervencija ir šeimos konsultavimas"

Nuo 2013 m. pradėtas podiplominių nenuosekliųjų studijų įvadinis psichoterapijos kursas LSMU Elgesio Medicinos institute

Domėjimosi sritis

Kognityvinė elgesio terapija, metakognityvinė terapija

Konsultacijos galimos lietuvių, anglų, rusų kalbomis

I
12-19
II
8-15
III
12-19
IV
8-15
V
8-15