ES parama

UAB SAULĖS ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS DALYVAUJA EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ

BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0010 

„Pirminės  asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB Saulės šeimos medicinos centre“ ĮGYVENDINIME.

Projekto tikslas:Projekto tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę projekto UAB Saulės šeimos medicinos centruose, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, įsigytos tikslinės transporto priemonės, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose.

Planuojama įsigyti naujos modernios medicininės įrangos( odontologinė įranga, kraujo analizatorius, elektrokardiografai ir kt.),  kompiuterizuoti darbo vietas.

Projekto įgyvendinimo pradžia:2014-02-01

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2019-06-30. 

Numatoma, kad projekto naudą patirs ne mažiau kaip 8700 tikslinės grupės asmenys.

Projekto išlaidų suma-178023,99 EUR

Plačiau apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/pirmines-asmens-ir-visuomenes-sveikatos-prieziuros-veiklos-efektyvumo-didinimas