Iškvietimai į namus registruojami pirmaidienį - penktadienį nuo 08:00 iki 12:00 val.- tiesiogiai kreipiantis sergančiojo artimiesiems į registratūrą arba telefonais:

Taikos pr. tel.: 8 37 332719

Partizanų g. tel.: 8 37 244942

Baršausko g. tel.: 8 37 200532

Šeimos gydytojai vizitus į namus atlieka:

 • jei dirba rytinėje pamainoje, į iškvietimą vyksta po darbo laiko įstaigoje;
 • jei dirba popietinėje pamainoje, į iškvietimą vyksta prieš darbo laiką įstaigoje.

Paslaugos namuose teikiamos:

 • naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
 • sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus,
 • vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
 • pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
 • pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 0 C temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
 • Visais atvejai apie būtinybę teikti paslaugas namuose sprendžia gydantis gydytojas.
 • Pacientai gydytojus į namus turi kviesti pagrįstai, motyvuotai, kai tikrai patys dėl sveikatos būklės negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.
 • Vizitas į namus gali būti planinis, numatytas gydytojo ar bendrosios praktikos slaugytojai perdavus poreikį gydytojui lankyti pacientą namuose. Planine tvarka paciento lankymo namuose datą ir laiką nustato pats gydytojas, tačiau visais atvejais vizitą į namus gydytojas atlieka pagal numatytas darbo valandas darbo grafike.
 • Kitais atvejais gydytojas vyksta pas pacientą tik po gydytojo konsultacijos telefonu.
 • Nesant būtinybės teikti paslaugas namuose, pacientas priimamas pas gydytoją įstaigoje.
 • Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas į namus, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje patvirtinta mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.
 • Iškvietimai į namus skubos tvarka neregistruojami. Prireikus skubios, neatidėliotinos medicinos pagalbos, pacientui rekomenduojama kviestis Greitąją medicinos pagalbą.