UAB SAULĖS ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAI

 

SVEIKATOS TIKRINIMAS

Kaina

Saulės ŠMC

pacientams

Kaina

Visiems besikreipiantiems

 

 

Eur

Eur

1.

Vykstančiųjų į užsienį

10,00

Paslauga neteikiama

2.

Norinčių įsigyti civilinį ginklą

25,00*

Paslauga neteikiama

3.

Vairuotojų

17,00**

20,00

išduodama turint privalomas pažymas

 

 

Profilaktinis sveikatos patikrinimas

-neprisirašiusiems asmenims teikiama tik pateikus iš gydančio gydytojo F Nr. 027/a formą ir/ar kt. reikalingas pažymas

 

Kaina

Įsidarbinant

Eur

 

Kaina

Dirbant

Eur

 4.

Asmenų, dirbančių vairuotojo darbą

 17,00

19,50

5.

Laivavedžio (vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kt. motorinių plaukiojimo priemonių)

30,00

43,00

Darbuotojų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus)

6.

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

6,50

11,00

7.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje

2,00

9,50

8.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje

0,00

7,00

9.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių įtakoje

5,50

11,00

10.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių įtakoje

2,50

7,50

11.

Darbuotojų, dirbančių kenksmingą fizinių perkrovimų darbą

3,00

7,50

12.

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tirintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų.

3,50

2,50

* Su savimi turėkite:

  • Asmens dokumentą;
  • Nuotrauką;
  • Charakteristiką iš darbovietės ar seniūnijos, ar mokymosi įstaigos;
  • Gydytojo psichiatro med. išrašą apie teiktas/neteiktas  paslaugas per paskutinius 10 metų.

** Su savimi turėkite:

  • Asmens dokumentą;
  • Gydytojo psichiatro med. išrašą apie teiktas/neteiktas  paslaugas per paskutinius 5 metus. Mūsų centre konsultuoja gyd. psichiatrė Ilona Abraitienė.